Mer information om lägret och föreningen TUFF kommer att tillkomma.

Om Föreningen TUFF

Föreningen TUFF:s främsta uppgift är att tillhandahålla byggnad och plats som passar Tjernobyllägret. Föreningen upphandlar och förbereder upphandlade lokaler samt står för eventuellt löpande underhåll.
Vi behöver många fler medlemmar i TUFF. Medlemsavgiften är endast 200 kr/år.

Bg- 5204-8253

Märk din inbetalning med "medlemskap TUFF".
Genom ditt medlemskap i TUFF bidrar Du till att skapa förutsättningar för Tjernobyllägrets genomförande!

Ordförande:
Anders Bengtsson
Telefon: 0705-365 453
E-post: anders.bengtsson@4f.se