Mer information om lägret och föreningen TUFF kommer att tillkomma.

Om Lägret

Sedan år 1995 drivs ett årligt sommarläger för barn och ungdomar från Ukraina. Lägret arrangeras och drivs genom en kommitté, Tjernobylkommittén.
Det övergripande målet med lägren är att ge lägerdeltagarna ett hopp och ett mål för framtiden! Genom att alla som deltar i lägret får svenska faddrar skapas möjlighet att skaffa sig en bra utbildning i hemlandet. Kontakten med de Svenska faddrarna, och vetskapen att någon faktisk bryr sig om hur det går för mig, är av stor betydelse för barnen, även sedan de lämnat Sverige och detta med minnet av den bästa sommar de någonsin haft!
Under lägret får barnen äta gott, leka och stoja samt spela och sjunga i kyrkor och på andra platser vi besöker. Det bedrivs även undervisning och samtal kring etik och moral utifrån en kristen värdegrund.
Förutom tidigare nämnda faddrar som stöttar barnen behöver vi ekonomiskt stöd för att kunna genomföra och driva lägret. Genom att bli gåvogivare stöttar du Tjernobylkommittén i dess arbete att organisera och driva lägret.

Välkommen som gåvogivare!
BG- 5740-5284
Märk din inbetalning med "gåva läger".